เทคนิค Speed Reading 3 ข้อ ที่ทำให้อ่านได้เร็วขึ้นจากเดิม 3 เท่า

รวบรวมและเรียบเรียงจาก SuperLearner และ FourHourWorkWeek

มีเทคนิคง่ายๆ ที่ทำให้ความเร็วในการอ่านของเราเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยใช้เวลาฝึกแป๊ปเดียว มีหลักการ 3 ข้อดังนี้

  1. ไม่ออกเสียงตาม (Remove Subvocalization)
    ปกติแล้วเมื่อเราอ่าน โดยธรรมชาติเราจะออกเสียงตาม (ในใจ) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ความเร็วของการอ่านลดลง เพราะความเร็วของการใช้สายตาอ่าน (Visual) เร็วกว่าการอ่านแบบออกเสียง (Audio) หลายเท่า

  2. ลดการกวาดสายตา (Reduce Eye Movements)
    วิธีที่ดีกว่าการกวาดสายตาเพื่ออ่านแต่ละคำ คือการอ่านแบบกำหนดจุดที่จะอ่านในทุกบรรทัดแบบตายตัว โดยอาจจะแบ่งเป็นบรรทัดละ 3-5 จุดแล้วแต่ความยาวของบรรทัด แล้วให้ใช้จุดนั้นเป็นหลักในการอ่าน

  3. ไม่อ่านซ้ำ
    บอกกับตัวเองว่า เราจะไม่กลับมาอ่านซ้ำอีก จะทำให้เราตั้งใจอ่านและพยายามทำความเข้าใจกับมันได้มากขึ้น