รีวิวคอร์สออนไลน์ Learning How to Learn

มีโอกาสได้ไปเจอคอร์สออนไลน์ Learning How to Learn บน Coursera เกิดสงสัยว่าเค้าจะสอนอะไรบ้าง ก็เลยลองเรียนดู พบว่ามันน่าสนใจกว่าที่คิดไว้ มีหลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน แล้วเอามาใช้จริงได้เลย
ผู้สอนนั้นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในหลายแขนง และใช้เทคนิคต่างๆ ในการเรียนรู้หลักการได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงความรู้ขั้นสูงของสาขาวิชานั้นๆ
จริงๆ แล้วคอร์สนี้จะเหมาะมากถ้าคนเรียนยังอยู่ในชั้นมัธยมหรือว่ามหาลัย ที่ต้องอ่านหนังสือไปเตรียมสอบ เค้ามีเทคนิคการเตรียมสอบไว้โดยเฉพาะด้วย

สรุปเป็นข้อๆ จากสิ่งที่เรียนได้ประมาณนี้

  • สมองคนเรามีสองโหมดในการคิด คือแบบ Focus และแบบ Diffuse (กระจาย) ซึ่งจะมีประโยชน์ใช้สอยต่างกัน ในบางครั้งเราต้องหัดวิธีการ Switch Mode เพื่อให้เกิด Creativity
  • Chunking หรือการแบ่งส่วนข้อมูลความรู้ให้เล็กลง เพราะว่าส่วน Working Memory ของเรานั้นเก็บข้อมูลได้เพียงเล็กน้อย แล้วใช้การเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น เช่น “ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง” เป็น Chunk ที่ดีในการช่วยจำตัวอักษรกลาง
  • Procrastination หรือการผัดวันประกันพรุ่ง แก้ไขได้ด้วยการมองที่ Process (กระบวนการ) แทน Product (ผลลัพธ์) หรือใช้ Pomodoro Technique http://pomodorotechnique.com เพื่อสร้าง Mini Deadline ให้เกิด Focus ได้อย่างรวดเร็ว
  • การใช้ Analogy, Metaphor (อุปมา, อุปลักษณ์) เพื่อช่วยในการจำ

นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆ ตลอดการเรียน เช่นเรื่องการนอนมีส่วนช่วยในการเรียนรู้อย่างไร, ภาวะ Overlearning, Einstellung Effect เป็นต้น

คอร์สนี้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 อาทิตย์ในการเรียน เป็นวิดิโอความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง ถ้าสนใจก็ไปลงทะเบียนได้ที่เว็บนี้ https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn เข้าใจว่าเปิดทุกเดือนครับ