ปัตตะโชติ #3 – ดึงชุดคำจาก Libthai ด้วย Elixir

บันทึกการใช้ Layout ปัตตะโชติ เมื่อผ่านมาแล้ว 2 อาทิตย์ ยังมีปัญหาจำตัวอักษรได้ไม่หมด โดยเฉพาะตัวที่ไม่ได้ใช้บ่อย และพวกที่ต้องกดพร้อมกับ Shift ยิ่งแทบจำไม่ได้ เลยยังต้องเก็บโพยปัตตะโชติเอาไว้อยู่

ที่พิมพ์ได้คล่องแล้วคือ Home row ที่เอาชุดคำไปขึ้นในเว็บ 10fastfingers แต่พอเริ่มขยายไปแถวอื่นๆ ก็นึกคำที่จะใช้ฝึกได้ไม่ครอบคลุมแล้ว เพราะคำยิ่งเยอะ Combination ก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วย

เนื่องจากที่ช่วงนี้กำลังลองเล่นภาษา Elixir ก็เลยทดลองเขียนโปรแกรม Generate คำ ที่ประกอบด้วยตัวอักษรที่กำหนดให้ออกมา เช่นถ้าใส่ตัวอักษร ท,ง,ก,า,น,เ เข้าไป จะได้คำภาษาไทยออกมา เป็น กางเกง,งก,ทนง,ทนทาน,นาง,เทา เป็นต้น โดยชุดคำที่นำมาใช้เอามาจาก Libthai ครับ

Blog นี้ใช้เวลาพิมพ์และเรียบเรียงประมาณ 15 นาที นับว่าเร็วขึ้นมาหน่อย

ปัตตะโชติ #2 – 10fastfingers.com

วันที่สามกับการทดลองฝึกเลย์เอาท์ปัตตะโชติแบบหักดิบ คือไม่สลับไปใช้เกตุมณีเลย ผลคือ
* พิมพ์เร็วขึ้นเล็กน้อย เป็นประมาณ 12-13 คำต่อนาที หรือประมาณ 50 ตัวอักษรต่อนาที
* เริ่มจำได้ว่าตัวอักษรอยู่แถวๆ ไหน แต่ยังไม่เป๊ะ โดยเฉพาะตัวที่ไม่ได้ใช้บ่อย
* หา Resource ในการฝึกแทบไม่ได้เลย เพราะเหตุนี้ Adoption Rate จึงต่ำ
* ขัดใจกับบางตัวอักษร เช่น ช. ช้าง ที่ต้องยกแคร่ด้วย และสระอุ ที่อยู่ห่างไกลสุดปลายมือ ใช้ไปอีกซักพักคงชิน
* ในตอนนี้ยังคงต้องพึ่งกระดาษอยู่เพราะยังจำไม่ได้อีกเยอะเลย

สิ่งที่ใช้ฝึกตอนนี้คือคุยบน Slack, Telegram อย่างเชื่องช้า และสร้างชุดคำ Home Row ใน 10fastfingers.com เพื่อฝึกให้คล่องเป็นจุดๆ ไป

สวัสดีปัตตะโชติ – Pattachote 1st time

ก่อนหน้านี้พยายามใช้ปัตตะโชติมาครั้งนึง เมื่อประมาณสามปีที่แล้ว สมัยที่ยังไม่คล่อง Colemak เลยด้วยซำ้
จากการสำรวจจากบทความต่างๆ พบว่าเลยเอ๊าทนี้ (หาตัวการันตไม่เจอโว้ย) มีมานานกว่าที่คิดไว้
ปัตตะโชติ (Pattachote) มีมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ อายุนับได้ ๕๐ ปีพอดี (ทำไมเรียงเลขไทยแปลกๆ)
เป็นแป้นพิมพที่พัฒนาให้พิมพไทยได้ประสิทธิภาพกว่าเกตุมณี ดูได้จากการวางตัวอักษรที่ตัวที่ถูกใช้บ่อยจะอยู่ใกล้แป้นเหย้า (Home Row)
และไม่ไปกระจุกตัวกันแถวๆ นิ้วก้อยมึอขวามากเกินไป แต่เลย์เอาท์นี้ (เจอการันต์แล้ว) ก็เสื่อมความนิยมลงไปหลังจากที่เกตุมณีไดัมาตรฐาน มอก. ๖๒๐ (TIS-620) นับว่าเจอชะตากรรมเดียวกับ Dvorak หรืออาจแย่กว่านั้นอีก ถึงวันน้ีรู้จักคนใช้ปัตตะโชติแค่สองคนเอง

เหตุผลที่จะลองดูอีกครั้ง เพราะไม่ค่อยไดัพิมพ์ไทยเยอะๆ ในเวลางานแล้ว และทุกวันนี้ก็พิมพ์สัมผัสไทยไม่คล่องเท่าเดิม ต้องก้มมองตลอด
อีกอย่างคือ เก็บข้อมูลเผื่อว่าจะได้ออกแบบเลย์เอาท์ใหม่ซะเลย มีนามสกุลอยู่ในคอมทุกเครื่อง เท่โคตรๆ

บทความนี้ใช้เวลาพิมพ์ทั้งหมด 2 Pomodoros นับเป็นห้าสิบนาที นับเป็น Character/Min ได้ยังไม่ถืง ๒๐ ตัวต่อนาที