Pattachote on 10fastfingers.com

ปัตตะโชติ #2 – 10fastfingers.com

วันที่สามกับการทดลองฝึกเลย์เอาท์ปัตตะโชติแบบหักดิบ คือไม่สลับไปใช้เกตุมณีเลย ผลคือ
* พิมพ์เร็วขึ้นเล็กน้อย เป็นประมาณ 12-13 คำต่อนาที หรือประมาณ 50 ตัวอักษรต่อนาที
* เริ่มจำได้ว่าตัวอักษรอยู่แถวๆ ไหน แต่ยังไม่เป๊ะ โดยเฉพาะตัวที่ไม่ได้ใช้บ่อย
* หา Resource ในการฝึกแทบไม่ได้เลย เพราะเหตุนี้ Adoption Rate จึงต่ำ
* ขัดใจกับบางตัวอักษร เช่น ช. ช้าง ที่ต้องยกแคร่ด้วย และสระอุ ที่อยู่ห่างไกลสุดปลายมือ ใช้ไปอีกซักพักคงชิน
* ในตอนนี้ยังคงต้องพึ่งกระดาษอยู่เพราะยังจำไม่ได้อีกเยอะเลย

สิ่งที่ใช้ฝึกตอนนี้คือคุยบน Slack, Telegram อย่างเชื่องช้า และสร้างชุดคำ Home Row ใน 10fastfingers.com เพื่อฝึกให้คล่องเป็นจุดๆ ไป

Comments