ปัตตะโชติ #3 – ดึงชุดคำจาก Libthai ด้วย Elixir

บันทึกการใช้ Layout ปัตตะโชติ เมื่อผ่านมาแล้ว 2 อาทิตย์ ยังมีปัญหาจำตัวอักษรได้ไม่หมด โดยเฉพาะตัวที่ไม่ได้ใช้บ่อย และพวกที่ต้องกดพร้อมกับ Shift ยิ่งแทบจำไม่ได้ เลยยังต้องเก็บโพยปัตตะโชติเอาไว้อยู่

ที่พิมพ์ได้คล่องแล้วคือ Home row ที่เอาชุดคำไปขึ้นในเว็บ 10fastfingers แต่พอเริ่มขยายไปแถวอื่นๆ ก็นึกคำที่จะใช้ฝึกได้ไม่ครอบคลุมแล้ว เพราะคำยิ่งเยอะ Combination ก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วย

เนื่องจากที่ช่วงนี้กำลังลองเล่นภาษา Elixir ก็เลยทดลองเขียนโปรแกรม Generate คำ ที่ประกอบด้วยตัวอักษรที่กำหนดให้ออกมา เช่นถ้าใส่ตัวอักษร ท,ง,ก,า,น,เ เข้าไป จะได้คำภาษาไทยออกมา เป็น กางเกง,งก,ทนง,ทนทาน,นาง,เทา เป็นต้น โดยชุดคำที่นำมาใช้เอามาจาก Libthai ครับ

Blog นี้ใช้เวลาพิมพ์และเรียบเรียงประมาณ 15 นาที นับว่าเร็วขึ้นมาหน่อย

Comments