เทคนิค Speed Reading 3 ข้อ ที่ทำให้อ่านได้เร็วขึ้นจากเดิม 3 เท่า

รวบรวมและเรียบเรียงจาก SuperLearner และ FourHourWorkWeek

มีเทคนิคง่ายๆ ที่ทำให้ความเร็วในการอ่านของเราเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยใช้เวลาฝึกแป๊ปเดียว มีหลักการ 3 ข้อดังนี้

 1. ไม่ออกเสียงตาม (Remove Subvocalization)
  ปกติแล้วเมื่อเราอ่าน โดยธรรมชาติเราจะออกเสียงตาม (ในใจ) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ความเร็วของการอ่านลดลง เพราะความเร็วของการใช้สายตาอ่าน (Visual) เร็วกว่าการอ่านแบบออกเสียง (Audio) หลายเท่า

 2. ลดการกวาดสายตา (Reduce Eye Movements)
  วิธีที่ดีกว่าการกวาดสายตาเพื่ออ่านแต่ละคำ คือการอ่านแบบกำหนดจุดที่จะอ่านในทุกบรรทัดแบบตายตัว โดยอาจจะแบ่งเป็นบรรทัดละ 3-5 จุดแล้วแต่ความยาวของบรรทัด แล้วให้ใช้จุดนั้นเป็นหลักในการอ่าน

 3. ไม่อ่านซ้ำ
  บอกกับตัวเองว่า เราจะไม่กลับมาอ่านซ้ำอีก จะทำให้เราตั้งใจอ่านและพยายามทำความเข้าใจกับมันได้มากขึ้น

รีวิวคอร์สออนไลน์ Learning How to Learn

มีโอกาสได้ไปเจอคอร์สออนไลน์ Learning How to Learn บน Coursera เกิดสงสัยว่าเค้าจะสอนอะไรบ้าง ก็เลยลองเรียนดู พบว่ามันน่าสนใจกว่าที่คิดไว้ มีหลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน แล้วเอามาใช้จริงได้เลย
ผู้สอนนั้นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในหลายแขนง และใช้เทคนิคต่างๆ ในการเรียนรู้หลักการได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงความรู้ขั้นสูงของสาขาวิชานั้นๆ
จริงๆ แล้วคอร์สนี้จะเหมาะมากถ้าคนเรียนยังอยู่ในชั้นมัธยมหรือว่ามหาลัย ที่ต้องอ่านหนังสือไปเตรียมสอบ เค้ามีเทคนิคการเตรียมสอบไว้โดยเฉพาะด้วย

สรุปเป็นข้อๆ จากสิ่งที่เรียนได้ประมาณนี้

 • สมองคนเรามีสองโหมดในการคิด คือแบบ Focus และแบบ Diffuse (กระจาย) ซึ่งจะมีประโยชน์ใช้สอยต่างกัน ในบางครั้งเราต้องหัดวิธีการ Switch Mode เพื่อให้เกิด Creativity
 • Chunking หรือการแบ่งส่วนข้อมูลความรู้ให้เล็กลง เพราะว่าส่วน Working Memory ของเรานั้นเก็บข้อมูลได้เพียงเล็กน้อย แล้วใช้การเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น เช่น “ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง” เป็น Chunk ที่ดีในการช่วยจำตัวอักษรกลาง
 • Procrastination หรือการผัดวันประกันพรุ่ง แก้ไขได้ด้วยการมองที่ Process (กระบวนการ) แทน Product (ผลลัพธ์) หรือใช้ Pomodoro Technique http://pomodorotechnique.com เพื่อสร้าง Mini Deadline ให้เกิด Focus ได้อย่างรวดเร็ว
 • การใช้ Analogy, Metaphor (อุปมา, อุปลักษณ์) เพื่อช่วยในการจำ

นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆ ตลอดการเรียน เช่นเรื่องการนอนมีส่วนช่วยในการเรียนรู้อย่างไร, ภาวะ Overlearning, Einstellung Effect เป็นต้น

คอร์สนี้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 อาทิตย์ในการเรียน เป็นวิดิโอความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง ถ้าสนใจก็ไปลงทะเบียนได้ที่เว็บนี้ https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn เข้าใจว่าเปิดทุกเดือนครับ